Mát Tay Acupunctuur

 
Gooische Acupunctuur &
Acupressuur Praktijk

 

 

De Dennen 250

1402 KW Bussum

Tel: 035 - 693 1992 / 06 - 1450 2823

 

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO.

 

Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

 

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

 

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doeleneinden gebruikt

worden:


Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond, of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.


Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.

Voor gebruik tijdens intercollegiale toetsing (de gebruikte gegevens zijn geanonimiseerd).


Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële

administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.


Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.
 

PRIVACY OP DE ZORGNOTA
 

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd

worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
 

•  Uw naam, adres en woonplaats

•  Uw geboortedatum

•  De datum van de behandeling

•  Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling

    natuurgeneeskunde’, of 'psychosociaal consult’

•  De kosten van het consult

© 2017 by JANAKI. Proudly created with Wix.com / Disclaimer

Neem contact op

Mát Tay Acupunctuur

Gooische Acupunctuur &

Acupressuur Praktijk

De Dennen 250

1402 KW Bussum

Tel: 035-6931992/0614502823

Locatie
  • Facebook - Black Circle